Kontakt

www.fejlmaal.com
info@fejlmaal.com

Mellemvej 1
6960 Hvide Sande

Tlf. 2840 1945 - Ebbe Hansen
Tlf. 2579 1444 - Peder Høj

CVR-nr. 3328 6198
Jyske Bank, Reg.nr. 7186, Konto 114 119 1

Betingelser

Alle brugere af portalen bør læse disse brugerbetingelser grundigt igennem. Og så fremt disse betingelser ikke anerkendes uden forbehold henstiller vil til ikke at bruge siden Fejlmaal.com.

Bliver Fejlmaal.com på et senere tidspunkt bekendt med brugere som ikke anerkender og/eller overholder retninglinier og betingelser for brug af siden fejlmaal.com kan disse ekskluderes, i særlige grove tilfælde uden forudgående varsel. Iøvrigt henstilles at brugere generelt overholder reglerne for god ro og orden.

Fejlmaal.com er uden ansvar for rigtigheden, eller de tekniske nøjagtigheder, samt holdbarheden og kvaliteten af de oplysninger og produkter der findes på fejlmaal.com. Fejlmaal.com kan ikke drages til ansvar – hverken direkte eller indirekte – for følger, der kunne være en konsekvens af brug eller misbrug af produkter erhvervet på fejlmaal.com. Dette ansvar hviler alene på de registrerede brugere som måtte have indrykket annoncer hvoraf oplysningerne fremstår. Disse oplysninger bør til enhver tid være så fyldestgørende som muligt. Brugerne indestår fuldt ud for, at dennes materialeoplysninger m.v. er i overensstemmelse med gældende dansk ret , herunder respekterer markedsføringsloven samt ophavsrettighedsloven. Der må ikke reklameres for 3.mand på kundesiden.

Fejlmaal.com er uden ansvar for om aftaler indgået de registrerede brugere imellem overholdes eller ej, ligeledes er fejlmaal.com uden ansvar for bortkomne eller udeblevne varer som følge af en transaktion af varer opslået på siden.

Brugerne forpligter sig til at fjerne solgte elementer fra hjemmesiden hurtigst muligt!

Fejlmaal.com har brug for din hjælp, ser du noget som bruger, som du mener ikke er korrekt, misvisende eller fejlagtigt, henstiller vi til at fejlmaal.com oplyses om disse forhold. Fejlmaal.com forbeholder sig ret til at fjerne materiale, når dette er i strid med dansk lovgivning eller i strid med Fejlmaal.coms interne etiske retningslinier, dette kan ske øjeblikketligt, og uden forudgående varsel til brugeren som måtte have oprettet annoncen.

Adgang til og brug af fejlmaal.com er forbeholdt registrerede brugere. Brugere, som måtte forsøge at skaffe sig "ikke registreret" adgang til fejlmaal.com vil blive anmeldt til myndighederne, og disse vil blive retsforfulgt med krav om erstatning. Fejlmaal.com registrerer og gemmer IP adresser, tidspunkter samt andre relevante oplysninger som senere kan anvendes til at identificere evt. uautoriserede brugeres adfærd på siderne.

Personlige oplysninger vil blive opbevaret indtil en registreret bruger udtrykkeligt og skriftligt giver udtryk at fejlmaal.com skal slette disse data igen. Registrerede brugere kan i denne anledning blive bedt om at oplyse brugernavn, password eller andre registrerede oplysninger der kan bekræfte identiteten. Adgangen til samtlige personlige data er begrænset til folkene bag portal.

Fejlmaal.com forbeholder os retten til at sende meddelelser til alle registrerede brugere af siden.

Fejlmaal.com forbeholder sig retten til uden forvarsel at opdatere og/eller ændre retningslinjerne såfremt der skønnes at være behov for dette.

Fejlmaal.com har den fulde ejendomsret over hjemmesiden, hvilket også omfatter ejendomsretten til indlæg,oplysninger mv., der bliver indlagt af 3. mand eller hjemmesidens brugere.

Brugere faktureres for oprettelse på fejlmaal.com og forfalder 8 dage efter udførelse . Ved forsinket betaling tillægges morarenter 2 % pr. måned. Der opkræves kr. 100,00 i rykkergebyr pr. rykker.

Tvister mellem kunder og fejlmaal.com løses efter de i dansk ret gældende regler om værneting aftales , at enhver tvist skal løses ved retten i Herning.

annonce
annonce
annonce

© 2024 fejlmaal.com